Ciekawe

Likwidacja szkody z OC i AC

Proces od momentu zgłoszenia szkody komunikacyjnej do momentu wypłaty odszkodowania nosi nazwę likwidacji szkody. Ale należy wiedzieć o tym, że nie zawsze proces ten musi kończyć się wypłatą odszkodowania. W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może zdecydować o tym, by nie wypłacać szkody. Cały proces likwidacji szkody komunikacyjnej ma na celu ustalenie okoliczności wypadku, stron odpowiedzialnych za powstanie szkody. Częścią składową tego procesu jest też określenie wartości ewentualnego odszkodowania. Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczeniowej i postępowanie według wytycznych w niej zawartych.

Likwidowanie szkody z OC sprawcy

W przypadku, kiedy jesteśmy poszkodowani w wypadku lub kolizji, powinniśmy zgłosić zaistniałą sytuację do ubezpieczyciela, u którego ubezpieczony jest sprawca danego zdarzenia. Dlatego tak ważne jest zadbanie o jak najlepsze i dokładne udokumentowanie zdarzenia. Czasem, przy nawet niewielkich kolizjach, warto wezwać policję. Nawet, jeżeli związane jest to z ewentualnym mandatem. Dokumentacja, która zostanie przygotowana przez policję, najczęściej ułatwia dochodzenie swoich praw u ubezpieczyciela.

Szkodę można zgłosić na wiele różnych sposobów. Można zrobić to mailowo, telefonicznie, przy pomocy tradycyjnej korespondencji. Najczęściej jednak warto zasięgnąć porady firmy, która specjalizuje się w likwidacjach szkód komunikacyjnych. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że dotrzymamy wszelkich niezbędnych warunków, aby otrzymać odszkodowanie.

Jeżeli wszystkie, niezbędne warunki są spełnione, to ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie do 30 dni. Czas biegnie od dnia, w którym zgłosiliśmy szkodę i roszczenie. Ale warto wiedzieć, że okres ten może się wydłużyć nawet do 90 dni. Ma to miejsce w chwili, kiedy do wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia i/lub nieścisłości w dokumentacji ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu.

Likwidowanie szkody z AC

Jeżeli chodzi o likwidację szkody z AC, to przed przystąpieniem do całej procedury, warto zapoznać się dokładnie z OWU AC firmy, w której mamy ubezpieczenie. Tam znajdziemy wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą skutecznie ubiegać się o likwidację szkody. Podstawowa zasada jest taka, żeby zgłaszać szkodę jak najszybciej. Zgłoszenia, które wpłyną do ubezpieczyciela w późniejszym terminie mogą zostać pomniejszone lub nawet zanegowane. Dlatego warto albo dokładnie przeczytać OWU AC, albo zgłosić się do odpowiedniej firmy, która zajmuje się likwidacją szkód ubezpieczeniowych Twojej nieobecności.