Napisać własną aplikację – dlaczego by nie? Jeżeli ktoś czuje ten “klimat” będzie w stanie poradzić...